PUBLIKACJE NAUKOWE

MY PUBLICATIONS

ACEE Vol.5 No.4/2012

ACEE Vol.5 No. 2/2012

English Translation – Msc Diploma

Umgebinde w Zgorzelcu, Górnowiejska 6

Umgebinde w Zgorzelcu, Wigancice Żytawskie

Silesia

Obrona Pracy Magisterskiej

Informacja dotycząca obrony dyplomu.

Arcjitektura Przysłupowa w Polsce. Znaczenie Analizy jej Migracji dla Wyjaśnienia Genezy Konstrukcji.

Revitalisation of the Umgebinde Houses by Private Investors