PUBLIKACJE NAUKOWE

MY PUBLICATIONS

Kategoria: Koszalin

Nowoczesna Technologia a Tradycja w Kontekście Architektury Sakralnej

Modernizacja Modernizmu. Technologia Przeciw formie?