PUBLIKACJE NAUKOWE

MY PUBLICATIONS

Month: Luty, 2012

Umgebinde w Zgorzelcu, Górnowiejska 6

Umgebinde w Zgorzelcu, Wigancice Żytawskie

Silesia

Obrona Pracy Magisterskiej

Informacja dotycząca obrony dyplomu.

Arcjitektura Przysłupowa w Polsce. Znaczenie Analizy jej Migracji dla Wyjaśnienia Genezy Konstrukcji.

Revitalisation of the Umgebinde Houses by Private Investors

Współczesna Reinterpretacja Domu Przysłupowego

Modern Technologies Inspired by Historical Country Housing

Powrót do Tożsamości. Zmiana Stosunku do Architektury Przysłupowej w Polsce.