Współczesna Reinterpretacja Domu Przysłupowego

by gaczkowska

Prezentacja referatu oraz publikacja artykułu w publikacjach pokonferencyjnych VIII Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz

IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych  pod redakcją Marka Figla i Leona Kukiełki, Koszalin 2011

Współczesna Reinterpretacja Domu Przysłupowego

Współczesna Reinterpretacja Domu Przysłupowego – prezentacja

Współczesna Reinterpretacja Domu Przysłupowego – poster

Reklamy