Nowoczesna Technologia a Tradycja w Kontekście Architektury Sakralnej

by gaczkowska

Prezentacja oraz publikacja referatu :„Nowoczesna Technologia a Tradycja w Kontekście Architektury Sakralnej” podczas , VI Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz

II  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych

pod redakcją Marka Figla i Leona Kukiełki Koszalin 2009, ISBN 978-83-7365-165-4

Reklamy