Modernizacja Modernizmu. Technologia Przeciw formie?

by gaczkowska

Prezentacja oraz publikacja referatu: „Modernizacja Modernizmu. Technologia przeciw formie?” w zeszytach naukowych „V Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz

I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych

pod redakcją Marka Figla i Leona Kukiełki, Koszalin 2008, ISBN 978-83-7365-197-5

Modernizacja Modernizmu. Technologia przeciw formie?

Modernizacja modernizmu. Technologia Przeciw Formie? – prezentacja

Reklamy