Modern Technologies Inspired by Historical Country Housing

by gaczkowska

Referat oraz publikacja „Modern Technologies Inspired by Historical Country Housing” podczas IX Studenckiej Konferencji Naukowej KNS 2011 07-09.10.2011. Publikacja w „Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, ISSN 1732-0240

New Technologies Inspired by Country Housing

New Technologies Inspired by Country Housing – prezentacja

Reklamy