Historia Uwspółcześniona

by gaczkowska

Prezentacja oraz publikacja referatu: „Historia Uwspółcześniona” w publikacjach pokonferencyjnych VII Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz

III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych  pod redakcją Marka Figla i Leona Kukiełki, Koszalin 2010, ISBN 978-83-7365-247-7

Historia Uwspółcześniona

Poster Historia Uwspólcześniona

Prezentacja Historia Uwspółcześniona

Reklamy